دسته‌بندی: مالتی مدیا

طراحی مالتی مدیا | گروه تبلیغاتی فورسی
مالتی مدیا

طراحی مالتی مدیا چیست ؟؟

استفاده از عناصر صوت و تصویر برای انتقال پیام یا مفهومی در جهت یک هدف خاص یا انجام دادن کاری توسط آن حال برای فهم