دسته‌بندی: کار و شغل

کار در منزل
کار و شغل

کار در منزل و کسب درآمد

اگر هر روز با اکراه به محل کار می روید، یا یافتن یک کار موقتی در نزدیکی محل زندگی‌تان برایتان دشوار است یا به دلایلی